Βιογραφικό 

 π

Σπουδές:


           Απολυτήριο Λυκείου  με βαθμό  19 & 10/12
  • Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών 
                      Βαθμός    8,20
                    
  • Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π.      Βαθμός    9,41
  • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: "Ο Paul Benacerraf και η γνωσιολογική πρόκληση στο μαθηματικό ρεαλισμό" στο E.M.Π.   


  • Διδακτορική Διατριβή στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π.                 Βαθμός  Αριστα


  • Mεταδιδακτορική έρευνα (υποτροφία ΙΚΥ):    Έμμεσοι ορισμοί και a priori γνώση 
 •            στο Μ.Ι.Θ.Ε. ,  Παν/μιο ΑθηνώνΕρευνητικά ενδιαφέροντα:

Φιλοσοφία των Μαθηματικών και της Λογικής
Αναλυτική Μεταφυσική
Γνωσιολογία
Φιλοσοφία της Επιστήμης 

Διδακτορική Διατριβή
"Κριτική διερεύνηση του επιχειρήματος του Νεοφρεγκεανισμού/Νεολογικισμού για τους φυσικούς αριθμούς ως αντικείμενα και για την προέλευση της αριθμητικής γνώσης,"
Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2006.
3-μελής:  Σ. Ψύλλος,  Δ. Αναπολιτάνος,  Α. Μπαλτάς

 

           Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


          18.   Christopoulou, D(2019) “Sets and Necessity”, Politeia, vol. Ι (3), 99-110


           17.  Χριστοπούλου, Δ. (2017) «Η συντακτική και η σημασιολογική συμπεριφορά  των αριθμητικών όρων, σύμφωνα με τη 

                  νεοφρεγκεανή προσέγγιση», Νεύσις, 25, 119-139


           16. Χριστοπούλου, Δ.   "Φιλοσοφικές υποδηλώσεις των συνολο-θεωρητικών πεποιθήσεων"    υπό δημοσίευση           15. Το επίμετρο "Ο φαινομενολόγος G. C. Rota για τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά"  του βιβλίου με τίτλο G. C. Rota,
                 Μαθηματικά και Φιλοσοφία,   Ευρασία,   2015           14. Christopoulou, D.  (2015) "Dealing with Quine's wolf: Is 2nd order logic ontologically commitable?"  Philosophical Inquiry, 39, 1, 63-80Journal for the General Philosophy of Science, Volume 45, Issue 1 , 35-47


 
11. Christopoulou, D. (2012) "Two German philosophers of mathematics, two epistemological traditions: Frege and Weyl on abstraction",
Proceedings, 5th International Conference, European Society for the History of Science


 
10. Christopoulou, D. (2011) “On a double aspect of numbers as universals and objects”, Logic and Philosophy of Science, Vol. IX, No 1, 229-245

 

8. Χριστοπούλου, Δ. (2016) "Όψεις μετασχηματισμού της αφαιρετικής διαδικασίας στα μαθηματικά", Πρακτικά Συνεδρίου  ΙΦΔΦΕ,
Οκτώβριος 2016,  201 - 2077. Χριστοπούλου, Δ. (2010) "Κριτήρια ταυτότητας στη Μεταφυσική των αφηρημένων αντικειμένων" , Δευκαλίων, 224-258 


 
6. Χριστοπούλου, Δ. (2009) "Τα conditionals του Carnap ως έμμεσοι ορισμοί του νοήματος των επιστημονικών όρων: η διαμάχη μεταξύ των Horwich και Hale & Wright" (Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009) 


5. Χριστοπούλου, Δ. (2009)  "Οι αφαιρετικές αρχές του Frege ως διέξοδος από το δίλημμα του Benacerraf", συλ/ικός τόμος (επιμ. Δ. Αναπολιτάνος) Στιγμές και Διάρκειες, 377-3964. Χριστοπούλου, Δ. (2008) "Οι οντολογικές δεσμεύσεις της λογικής 2ης τάξεως"  Μαθηματική Επιθεώρηση,  τ. 70,  26-42
3. Χριστοπούλου, Δ. (2007) "Ο ενδεχομενικός νομιναλισμός του Hartry Field"Μαθηματική Επιθεώρηση,  τ. 67,  46-62 Παλαιότερες

2. Χριστοπούλου, Δ. (2000) "Ο Paul Benacerraf και η γνωσιολογική πρόκληση στο μαθηματικό ρεαλισμό", Δευκαλίων, 2000, 18/1, 45-70
(το άρθρο συνοψίζει την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (1999) με ομώνυμο τίτλο που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Α. Μπαλτά) 


1. Χριστοπούλου, Δ. (2000) "Το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Αριστοτέλη: Ερμηνείες των
Hussey και Mignucci" Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Ευκλείδης Γ Επιθεώρηση Μαθηματικής Εκπαίδευσης, 53-54, 5-24Άλλες δημοσιεύσεις:

Χριστοπούλου, Δ. (2009) "Περί μαθηματικού πλατωνισμού (αναφορά σε σχόλιο του Β. Davies)"  Cogito, 84-87

 


 
Συν-δημοσιεύσεις

A)     Με τον Σ. Ψύλλο

           Psillos, S. &  Christopoulou, D. (2009) "The A Priori: Between Conventions and Implicit Definitions" στο Nikola Kompa,

           Christian Nimtz, Christian Suhm (eds.), The a priori and its role in philosophy, Mentis, 205-220


 
Χριστοπούλου, Δ. και Ψύλλος, Σ. (2005) "Νεολογικισμός: Προβλήματα και προοπτικές", Νεύσις, 14, 152-173 


Ψύλλος, Σ. και Χριστοπούλου, Δ. "Μαθηματικός Φιξιοναλισμός/Νομιναλισμός: προβλήματα και προοπτικές", υπό δημοσίευση σε τόμο

 
 
 (Σημ.  Οι παραπάνω συνδημοσιεύσεις Χριστοπούλου, Δ. και Ψύλλος, Σ. πρόκειται να αποτελέσουν κεφάλαια σε υπό προετοιμασία βιβλίο)
 
B)    Με τον Δ. Αναπολιτάνο


Anapolitanos, A. D. and Christopoulou, D. (2019) Aristotelian Time”  Metaphysica, 20 (1),  35-49Christopoulou, D. Anapolitanos, D. Alexiadou, M.  "Hume's Problem of Enumerative Induction Reconsidered. Building on
Armstrong and Harman's Accounts",  Philosophical Inquiry, 41 (1), Winter 2017,  86-97
(Aνακοινώθηκε τον Ιανουάριο 2015 στην Πάτρα στο συνέδριο προς τιμήν της Ι. Πατέλλη)


Αnapolitanos, A. D. and Christopoulou, D. “Aristotle on the infinite and the continuous” World Congress on the Philosophy of Aristotle,  2016     


ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ  Χριστοπούλου, Δ.

Τα διλήμματα του Paul Benacerraf. Μια προβληματική της φιλοσοφίας των μαθηματικών,  Αθήνα, Οκτώ, 2017
 
(Προέρχεται από τα άρθρα   2,  4,  5,  11,  13, 14 και δύο κεφάλαια της διατριβής)
 
 

ΒΙΒΛΙΟ - Πρόλογος και Μετάφραση  Χριστοπούλου, Δ.,  Αθήνα, Ευρασία,  2018

του άρθρου    E. J. Lowe,  Philosophical LogicΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 
 
 στο Νεύσις, 25,  147-167


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Δ. Χριστοπούλου
για το πόνημα του Γ. Ευαγγελόπουλου με τίτλο:  Μαθηματικά, θεωρητική ή πρακτική επιστήμη εν τέλει; Ευρασία,  2016

στο Book's Journal  Mάρτιος  2018ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ   Δ. Χριστοπούλου
Bonjour, L.  (1998) In defense of Pure Reason: A rationalist account of a priori justification, Cambridge, Cambridge University Press
στο   Νεύσις   10   (2001),    206-213          

            Συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια με κριτές:

1. 17th Novembertagung Conference, University of Edinburgh, Science Studies Unit,

    3-4 November 2006 

 
2.  Workshop: A Priori knowledge and Implicit Definitions, Freie University, Berlin, Semptember 2006


3. 21th Symposium Logica, Institute of Philosophy, Czech Republic, 18-22 Ιουνίου 2007
 

4. BSPS (British Society for the Philosophy of Science Annual Conference), University of Bristol, 5-6 Iουλίου 2007 


5. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, University of Bristol, 6-8 Ιουλίου 2007 


6. 1st Conference of the European Philosophy of Science Association (EPSA), Madrid, 14-17 Nοεμβρίου 2007 


7. ECAP6, European Congress of Analytic Philosophy, Krakow, 21-25 Αυγούστου 2008 


8. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, University of East Anglia, Norwich, 10-12 July 2009 


9. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association Sussex University, 7-9 July 2011 


10. 3rd Conference of the European Philosophy of Science Association (EPSA), University of Athens, 5-7 Οκτωβρίου 2011 


11  5th International Conference, Society for the History of Science, Athens, 2012 


12. Conference “The Analysis of theoretical terms”, Mathematical Philosophy Center, Ludwig Maximilians Universität, München, April 2013 (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια
 
 
13. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, Cardiff, 7-8 July  2016

14. ENFA 7 ​Seventh National Meeting In Analytic Philosophy, School Of Arts And Humanities, University of Lisbon, ​​September  2018 
   Επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στα ανωτέρω διεθνή Συνέδρια:

“Janus’ face of natural numbers”

“Abstraction Principles and Discovery”

“Ramseyfying implicit definitions”

“On the synthetic content of implicit definitions”

“On a double aspect of numbers as universals and objects”

“Implicitly defining mathematical terms”

"Aristotle on number as a property"

"What the values of 2nd order variables could be"Επίσης,  οι δύο συνεργασίες

“Βenacerraf’s challenge to ethical realism (με τον Σ. Βιρβιδάκη) 

“The a priori: between conventions and implicit definitions” (με τον Σ. Ψύλλο) Συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια με κριτές:


11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Πάτρα, Οκτώβριος 2008

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήµης, Πάρος, Μάιος 2009 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και ∆ιδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήµης, Αθήνα, Οκτώβριος, 2010 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Νοέμβριος, 2012
 
 
Ημερίδα για το οντολογικό status του αριθμού, Πάτρα, Μάιος, 2013

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Νοέμβριος, 2014 
 
 
Συνέδριο για τα Αρχαία ελληνικά μαθηματικά, ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Μάιος 2015
 
 
4ο Πανελλήνιο Συνέδρο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Δεκέμβριος, 2016
 
 
           9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών επιστημών,  Αθήνα,  Οκτώβριος,  2016

          
            Διημερίδα για τα Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά, ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Μάιος 2017
           
           
            5o Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα,  Δεκέμβριος, 2018

           

           Επίσης,

          Συνέδριο προς τιμήν της ομότιμης καθηγήτριας Ι. Πατέλλη     ( Πάτρα,  Ιανουάριος 2015 )

          [Δ. Χριστοπούλου  &   Μ. Αλεξιάδου (Πανεπιστήμιο Πατρών)  «Η πρόταση για τη λύση του 

          'προβλήματος της επαγωγής’ στις προσεγγίσεις των G. Harman και D. Armstrong»]

         

 


Επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στα ελληνικά συνέδρια:


"Υποκείµενο και µαθηµατική γνώση: µεταξύ επινόησης και ανακάλυψης"


"Η επανεννοιολογιοποίηση ως ανακατανοµή περιεχοµένου σε (νεοφρεγκεανές) αφαιρετικές αρχές 2ης τάξεως" 


"Τα conditionals του Carnap ως έµµεσοι ορισµοί του νοήµατος των επιστηµονικών όρων: η διαµάχη µεταξύ των Horwich και Hale & Wright" 


"∆ιλήµµατα σχετικά µε τη µαθηµατική αλήθεια" 


"Οι έμμεσοι ορισμοί του Herman Weyl" 


"Οι οντολογικές υποδηλώσεις της λογικής 2ης τάξεως" 
 
 
"Οψεις μετασχηματισμού της αφαιρετικής διαδικασίας στα μαθηματικά"
 
 
"Το γνωσιολογικό status των αξιωμάτων"

         

           πρόταση για τη λύση του  ‘προβλήματος της επαγωγής’ στις προσεγγίσεις των G. Harman και D. Armstrong"


             "Το πλήθος των αδιαιρέτων"

 

           "Οι αντιλήψεις του C. Peirce για το συνεχές"
Μαθήματα:

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών   (2007-2015):

 • Λογική (Προτασιακός και Κατηγορηματικός Λογισμός)
 • Φιλοσοφική Λογική
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων

 • Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική 

 • Τροπικότητα & δυνατοί κόσμοι στη φιλοσοφία του D. Lewis
 • Θέματα Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας
 •  
 • Αναλυτική Φιλοσοφία
 
 
Στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ   
 
 •  Φιλοσοφία Μαθηματικών

 •  Επιστημολογία και Διδακτική Μαθηματικών
 •  Φιλοσοφία Μαθηματικών 2013-2019   (μεταπτυχιακό)
 •  Μαθηματική Λογική   (μεταπτυχιακό)   2016

 
 
 
Σε άλλα Α.Ε.Ι. 

Στο Μ.Ι.Θ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών (2008-2010) : Φιλοσοφία Μαθηματικών 
                                                         (2016)   Μαθηματική Ανάλυση Ι

Στο Μαθηματικό του Παν/μίου Αθηνών (2007-2009): Επιστημολογία Μαθηματικών 

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου (2007, 2008): Ιστορία των Ιδεών 

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (2016, 2017)   Περιήγηση στη Μαθηματική Λογική

Στο Τμήμα ΦΠΨ του ΕΚΠΑ          Λογική

Στο Τμήμα Παιδαγωγικών του ΕΚΠΑ    Φιλοσοφία Μαθηματικών


           
 
           Μέλος της Mind Association

           Παλαιότερο μέλος της EPSA (European Philosophy of Science Association) και της
           Society for the History of Science           Επιβλέπουσα Διπλωματικών Εργασιών που βαθμολογήθηκαν με άριστα: 


I. Σπαχίου  "H προσέγγιση του Kuhn στις περιπτώσεις της φυσικής, χημείας και ιατρικής"        (ιστορία επιστήμης)

Ε. Αθανασοπούλου  "Η διαμάχη για τους νόμους της φύσης: χιουμιανές κανονικότητες ή σχέσεις μεταξύ καθόλου (Armstrong);"     (μεταφυσική)

Μ. Αλεξιάδου "Το πρόβλημα της επαγωγής και οι προσπάθειες επίλυσής του"   (λογική-γνωσιολογία)          [προέκυψε συν-δημοσίευση]

Α. Βενέτη "Η διαμάχη μεταξύ ρεαλισμού και εργαλειοκρατίας στη φιλοσοφία της επιστήμης. Η περίπτωση του van Fraassen"  (φιλοσοφία της επιστήμης)

Ν. Πέττας "Το μαθηματικό αντικείμενο σύμφωνα με τη φρεγκεανή προσέγγιση και σύμφωνα με τον Quine: μια κριτική αντιπαράθεση" (φιλ.μαθηματικών)

Β. Σπανίδου  "Νατουραλιστικός συνολοθεωρητικός ρεαλισμός"     (φιλοσοφία μαθηματικών)

Ε. Δρόλια,  "Η φιλοσοφία των μαθηματικών του G. C. Rota"        (φιλοσοφία μαθηματικών)

Κ. Γιατράς   "Frege vs ΗiIlbert σχετικά με τα αξιώματα της γεωμετρίας: η  

                      προσέγγιση του έμμεσου ορισμού στη σύγχρονη συζήτηση για τα

                      μαθηματικά αξιώματα"

Ν. Ελθίνι   "Οι λογικές πλάνες στην άτυπη λογική/επιχειρηματολογία"