Επικοινωνία    Δέχομαι συνεργασίες για διπλωματικές στην περιοχή της Φιλοσοφίας των Μαθηματικών με μεταπτυχιακούς που έχουν λάβει βαθμό
 
   στο αντίστοιχο μάθημα  μεγαλύτερο ή ίσο του  8


   
   Δεν με ενδιαφέρουν συνεργασίες στα STS και στην κοινωνιολογία της γνώσης    Ηλεκτρονική διεύθυνση