Βιογραφικό 

 π

Σπουδές:


           Απολυτήριο Λυκείου  με βαθμό  19 & 10/12
  • Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών 
                      Βαθμός    8,20
                    
  • Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π.      Βαθμός    9,41
  • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: "Ο Paul Benacerraf και η γνωσιολογική πρόκληση στο μαθηματικό ρεαλισμό" στο E.M.Π.


  • Διδακτορική Διατριβή στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π.                 Βαθμός  Αριστα


  • Mεταδιδακτορική έρευνα (υποτροφία ΙΚΥ): Έμμεσοι ορισμοί και a priori γνώση 
 •            στο Μ.Ι.Θ.Ε. ,  Παν/μιο ΑθηνώνΕρευνητικά ενδιαφέροντα:

Φιλοσοφία των Μαθηματικών και της Λογικής
Αναλυτική Μεταφυσική
Γνωσιολογία
Φιλοσοφία της Επιστήμης


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Διδακτορική Διατριβή
"Κριτική διερεύνηση του επιχειρήματος του Νεοφρεγκεανισμού/Νεολογικισμού για τους φυσικούς αριθμούς ως αντικείμενα και για την προέλευση της αριθμητικής γνώσης,"
Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2006.

Άρθρα  (δημοσιευμένα)           Christopoulou, D.  (2015) "Dealing with Quine's wolf: Is 2nd order logic ontologically commitable?"  Philosophical Inquiry, 39, 1, 63-80
Christopoulou, D. (2013) "How Hermann Weyl Could Deal with Paul Benacerraf's (1973) Challenge to Realism?", Philosophy Study, vol.3 (8) 529-537
 
Christopoulou, D. (2012) "Two German philosophers of mathematics, two epistemological traditions: Frege and Weyl on abstraction",
Proceedings, 5th International Conference, European Society for the History of Science

 
Christopoulou, D. (2011) “On a double aspect of numbers as universals and objects”, Logic and Philosophy of Science, Vol. IX, No 1, 229-245
 

Χριστοπούλου, Δ. (2016) "Όψεις μετασχηματισμού της αφαιρετικής διαδικασίας στα μαθηματικά", Πρακτικά Συνεδρίου ΙΦΔΦΕ, Οκτώβριος 2016Χριστοπούλου, Δ. (2010) "Κριτήρια ταυτότητας στη Μεταφυσική των αφηρημένων αντικειμένων" , Δευκαλίων, 224-258 


 
Χριστοπούλου, Δ. (2009) "Τα conditionals του Carnap ως έμμεσοι ορισμοί του νοήματος των επιστημονικών όρων: η διαμάχη μεταξύ των Horwich και Hale & Wright" (Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009) 


Χριστοπούλου, Δ. (2007) "Ο ενδεχομενικός νομιναλισμός του Hartry Field"Μαθηματική Επιθεώρηση, τ. 67, 46-62 Χριστοπούλου, Δ. (2000) "Ο Paul Benacerraf και η γνωσιολογική πρόκληση στο μαθηματικό ρεαλισμό", Δευκαλίων, 2000, 18/1, 45-70 (: το άρθρο συνοψίζει την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (1999) με ομώνυμο τίτλο που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Α. Μπαλτά) Χριστοπούλου, Δ. (2000) "Το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Αριστοτέλη: Ερμηνείες των Hussey και Mignucci" Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Ευκλείδης Γ Επιθεώρηση Μαθηματικής Εκπαίδευσης, 53-54, 5-24


Χριστοπούλου, Δ. (2009) "Περί μαθηματικού πλατωνισμού (αναφορά σε σχόλιο του Β. Davies)" Cogito, 84-87

 
 Χριστοπούλου, Δ. "Φιλοσοφικές υποδηλώσεις των συνολο-θεωρητικών πεποιθήσεων"    under review


 
 
Yπό δημοσίευση στο Νεύσις
 
 
 
 
 
 ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ  Χριστοπούλου, Δ.

Τα διλήμματα του Paul Benacerraf. Μια προβληματική της φιλοσοφίας των μαθηματικών,  Αθήνα, Οκτώ, 2017
 
 
 
 
 
Συν-δημοσιεύσεις


                      Psillos, S. &  Christopoulou, D. (2009) "The A Priori: Between Conventions and Implicit Definitions" στο Nikola Kompa, Christian Nimtz, Christian 

           Suhm (eds.), The a priori and its role in philosophy, Mentis, 205-220
 
           Χριστοπούλου, Δ. & Ψύλλος, Σ. (2008) "Η έννοια του αριθμού και ο αριθμός της έννοιας: μια ανάλυση των Grundlagen του Frege", Νόησις, 3, 79-
           114 
 
            Χριστοπούλου, Δ. και Ψύλλος, Σ. (2005) "Νεολογικισμός: Προβλήματα και προοπτικές", Νεύσις, 14, 152-173 


            Ψύλλος, Σ. και Χριστοπούλου, Δ. "Μαθηματικός Φιξιοναλισμός/Νομιναλισμός: προβλήματα και προοπτικές", υπό δημοσίευση σε τόμο
 
 
            (Σημ.  Οι παραπάνω συνδημοσιεύσεις Χριστοπούλου, Δ. και Ψύλλος, Σ. συν την υπό δημοσίευση συνεργασία "Νομιναλισμός/φιξιοναλισμός: προβλήματα
               και προοπτικές"   
               θα αποτελέσουν κεφάλαια σε υπό προετοιμασία βιβλίο)
          

            Συμμετοχή μου σε διεθνή Συνέδρια με κριτές:

1. 17th Novembertagung Conference, University of Edinburgh, Science Studies Unit,

    3-4 November 2006 

 
2.  Workshop: A Priori knowledge and Implicit Definitions, Freie University, Berlin, Semptember 2006


3. 21th Symposium Logica, Institute of Philosophy, Czech Republic, 18-22 Ιουνίου 2007
 

4. BSPS (British Society for the Philosophy of Science Annual Conference), University of Bristol, 5-6 Iουλίου 2007 


5. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, University of Bristol, 6-8 Ιουλίου 2007 


6. 1st Conference of the European Philosophy of Science Association (EPSA), Madrid, 14-17 Nοεμβρίου 2007 


7. ECAP6, European Congress of Analytic Philosophy, Krakow, 21-25 Αυγούστου 2008 


8. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, University of East Anglia, Norwich, 10-12 July 2009 


9. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association Sussex University, 7-9 July 2011 


10. 3rd Conference of the European Philosophy of Science Association (EPSA), University of Athens, 5-7 Οκτωβρίου 2011 


11  5th International Conference, Society for the History of Science, Athens, 2012 


12. Conference “The Analysis of theoretical terms”, Mathematical Philosophy Center, Ludwig Maximilians Universität, München, April 2013 (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια
 
 
13. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, Cardiff, 7-8 July  2016   Επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στα ανωτέρω διεθνή Συνέδρια:

“Janus’ face of natural numbers”

“Abstraction Principles and Discovery”

“Ramseyfying implicit definitions”

“On the synthetic content of implicit definitions”

“On a double aspect of numbers as universals and objects”

“Implicitly defining mathematical terms”

"Aristotle on number as a property"

Επίσης, 

“Βenacerraf’s challenge to ethical realism (με τον Σ. Βιρβιδάκη) 

“The a priori: between conventions and implicit definitions” (με τον Σ. Ψύλλο) Συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια με κριτές:


11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Πάτρα, Οκτώβριος 2008

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήµης, Πάρος, Μάιος 2009 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και ∆ιδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήµης, Αθήνα, Οκτώβριος, 2010 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Νοέμβριος, 2012
 
 
Ημερίδα για το οντολογικό status του αριθμού, Πάτρα, Μάιος, 2013

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Νοέμβριος, 2014 
 
 
Συνέδριο για τα Αρχαία ελληνικά μαθηματικά, ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Μάιος 2015
 
 
4ο Πανελλήνιο Συνέδρο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Δεκέμβριος, 2016
 
 
           9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών επιστημών,  Αθήνα,  Οκτώβριος,  2016


           και 

          Συνέδριο προς τιμήν της ομότιμης καθηγήτριας Ι. Πατέλλη     ( Πάτρα,  Ιανουάριος 2015 )

          [Δ. Χριστοπούλου  &   Μ. Αλεξιάδου (Πανεπιστήμιο Πατρών)  «Η πρόταση για τη λύση του 

          'προβλήματος της επαγωγής’ στις προσεγγίσεις των G. Harman και D. Armstrong»]

 


Επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στα ελληνικά συνέδρια:


"Υποκείµενο και µαθηµατική γνώση: µεταξύ επινόησης και ανακάλυψης"


"Η επανεννοιολογιοποίηση ως ανακατανοµή περιεχοµένου σε (νεοφρεγκεανές) αφαιρετικές αρχές 2ης τάξεως" 


"Τα conditionals του Carnap ως έµµεσοι ορισµοί του νοήµατος των επιστηµονικών όρων: η διαµάχη µεταξύ των Horwich και Hale & Wright" 


"∆ιλήµµατα σχετικά µε τη µαθηµατική αλήθεια" 


"Οι έμμεσοι ορισμοί του Herman Weyl" 


"Οι οντολογικές υποδηλώσεις της λογικής 2ης τάξεως" 
 
 
"Οψεις μετασχηματισμού της αφαιρετικής διαδικασίας στα μαθηματικά"
 
 
"Το γνωσιολογικό status των αξιωμάτων"

         

           "Η πρόταση για τη λύση του  ‘προβλήματος της επαγωγής’ στις προσεγγίσεις των G. Harman και D. Armstrong"

 
Μαθήματα:

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών   (2007-2015):
 • Λογική (Προτασιακός και Κατηγορηματικός Λογισμός)
 • Φιλοσοφική Λογική
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων

 • Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική 

 • Τροπικότητα & δυνατοί κόσμοι στη φιλοσοφία του D. Lewis
 • Θέματα Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας
 •  
 • Αναλυτική Φιλοσοφία
 
 
Στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ   
 
 •  Φιλοσοφία Μαθηματικών

 •  Επιστημολογία και Διδακτική Μαθηματικών
 •  Φιλοσοφία Μαθηματικών 2013-2017 (μεταπτυχιακό)
 •  Μαθηματική Λογική   (μεταπτυχιακό)  2016

 
 
 
Σε άλλα Α.Ε.Ι. 

Στο Μ.Ι.Θ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών (2008-2010) : Φιλοσοφία Μαθηματικών 
                                                         (2016)   Μαθηματική Ανάλυση Ι

Στο Μαθηματικό του Παν/μίου Αθηνών (2007-2009): Επιστημολογία Μαθηματικών 

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου (2007, 2008): Ιστορία των Ιδεών 

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (2016, 2017)   Περιήγηση στη Μαθηματική Λογική


           
 
           Μέλος της Mind Association

           Παλαιότερο μέλος της EPSA (European Philosophy of Science Association) και της
           Society for the History of Science
           Επιβλέπουσα Διπλωματικών Εργασιών που βαθμολογήθηκαν με άριστα: 

Ι. Σπαχίου, Ε. Αθανασοπούλου, Μ. Αλεξιάδου, Α. Βενέτη (Τμήμα Φιλοσοφίας Πατρών): Μ. Ν. Πέττας (Μαθηματικό ΕΚΠΑ)


Αντίστοιχα

"H προσέγγιση του Kuhn στις περιπτώσεις της φυσικής, χημείας και ιατρικής" 

"Η διαμάχη για τους νόμους της φύσης: χιουμιανές κανονικότητες ή σχέσεις μεταξύ καθόλου (Armstrong);" 

"Το πρόβλημα της επαγωγής και οι προσπάθειες επίλυσής του"           (προέκυψε συν-δημοσίευση)

"Η διαμάχη μεταξύ ρεαλισμού και εργαλειοκρατίας στη φιλοσοφία της επιστήμης. Η περίπτωση του van Fraassen" 

"Το μαθηματικό αντικείμενο σύμφωνα με τη φρεγκεανή προσέγγιση και σύμφωνα με τον Quine: μια κριτική αντιπαράθεση"
Ċ
Δήμητρα Χριστοπούλου,
27 Ιαν 2015, 3:14 π.μ.
Ċ
Δήμητρα Χριστοπούλου,
27 Ιαν 2015, 3:15 π.μ.
Ċ
Δήμητρα Χριστοπούλου,
27 Ιαν 2015, 3:15 π.μ.
Ċ
Δήμητρα Χριστοπούλου,
20 Σεπ 2015, 2:36 π.μ.
Ċ
Δήμητρα Χριστοπούλου,
20 Σεπ 2015, 2:53 π.μ.
Ċ
Δήμητρα Χριστοπούλου,
20 Νοε 2017, 1:45 π.μ.