Δήμητρα Χριστοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

τ. Λέκτορας Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών

Δήμητρα Χριστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών τ. Λέκτορας Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών

Βιογραφικό


Σπουδές:


  • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 19 & 10/12


  • Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός 8,20


  • Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. Βαθμός 9,41


  • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: "Ο Paul Benacerraf και η γνωσιολογική πρόκληση στο μαθηματικό ρεαλισμό" στο E.M.Π.


  • Διδακτορική Διατριβή στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. Βαθμός Άριστα


  • Mεταδιδακτορική έρευνα (υποτροφία ΙΚΥ) στο Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών: Έμμεσοι ορισμοί και a priori γνώση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:


 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών

 • Φιλοσοφία της Λογικής

 • Αναλυτική Μεταφυσική

 • Φιλοσοφία της Επιστήμης


Διδακτορική Διατριβή

"Κριτική διερεύνηση του επιχειρήματος του Νεοφρεγκεανισμού/Νεολογικισμού για τους φυσικούς αριθμούς ως αντικείμενα και για την προέλευση της αριθμητικής γνώσης".

Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. του Μ.Ι.Θ.Ε. Παν/μίου Αθηνών & της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2006.

3-μελής: Σ. Ψύλλος, Δ. Αναπολιτάνος, Α. Μπαλτάς


Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


21. Christopoulou, D. "Implicitly defining mathematical terms. A path towards Pluralism"

in the Handbook of the History and Philosophy of mathematical practice

(ed.) Bharath Sriraman, 1-1720. Χριστοπούλου, Δ. (2020) "Οι φιλοσοφικές υποδηλώσεις των θεμελιωδών συνολοθεωρητικών πεποιθήσεων", στον συλλ. τόμο (επιμ. Δ. Αναπολιτάνος) Αξιώματα, Παράδοξα, Υποθέσεις και Εικασίες, εκδ. Νεφέλη, 2020


19. Anapolitanos, D. A. and Christopoulou, D. (2020) “Peirce and Leibniz on Continuity and the ContinuumMetaphysica 21(1) 115-128

18. Anapolitanos, A. D. and Christopoulou, D. (2020) “Aristotle on potential density”, Axiomathes, DOI 10.1007/s10516-020-09476-w

17. Christopoulou, D. (2019) “Sets and Necessity”, Politeia, vol. Ι (3), 99-110

16. Χριστοπούλου, Δ. (2017) «Η συντακτική και η σημασιολογική συμπεριφορά των αριθμητικών όρων, σύμφωνα με τη νεοφρεγκεανή προσέγγιση», Νεύσις, 25, 119-139

15. Το επίμετρο "Ο φαινομενολόγος G. C. Rota για τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά" του βιβλίου με τίτλο G. C. Rota, Μαθηματικά και Φιλοσοφία, Ευρασία, 2015
14. Christopoulou, D. (2015) "Dealing with Quine's wolf: Is 2nd order logic ontologically commitable?" Philosophical Inquiry, 39, 1, 63-80

13. Christopoulou, D. (2014) “Weyl on Fregean implicit definitions: between phenomenology and symbolic construction” Journal for the General Philosophy of Science, Volume 45, Issue 1 , 35-47

12. Christopoulou, D. (2013) “On the synthetic content of implicit definitions” Logic and Logical Philosophy, Vol. 22 , 47–60
11. Christopoulou, D. (2012) "Two German philosophers of mathematics, two epistemological traditions: Frege and Weyl on abstraction", Proceedings, 5th International Conference, European Society for the History of Science

10. Christopoulou, D. (2011) “On a double aspect of numbers as universals and objects”, Logic and Philosophy of Science, Vol. IX, No 1, 229-245

9. Christopoulou, D. (2008) “How to deal with Janus’ face of natural numbers?”, Logica Yearbook 2007, 31-42
8. Χριστοπούλου, Δ. (2016) "Όψεις μετασχηματισμού της αφαιρετικής διαδικασίας στα μαθηματικά", Πρακτικά Συνεδρίου ΙΦΔΦΕ, Οκτώβριος 2016, 201 - 207
7. Χριστοπούλου, Δ. (2010) "Κριτήρια ταυτότητας στη Μεταφυσική των αφηρημένων αντικειμένων" , Δευκαλίων, 224-258
6. Χριστοπούλου, Δ. (2009) "Τα conditionals του Carnap ως έμμεσοι ορισμοί του νοήματος των επιστημονικών όρων: η διαμάχη μεταξύ των Horwich και Hale & Wright" (Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009)

5. Χριστοπούλου, Δ. (2009) "Οι αφαιρετικές αρχές του Frege ως διέξοδος από το δίλημμα του Benacerraf", συλ/ικός τόμος (επιμ. Δ. Αναπολιτάνος) Στιγμές και Διάρκειες, 377-396

4. Χριστοπούλου, Δ. (2008) "Οι οντολογικές δεσμεύσεις της λογικής 2ης τάξεως" Μαθηματική Επιθεώρηση, τ. 70, 26-42
3. Χριστοπούλου, Δ. (2007) "Ο ενδεχομενικός νομιναλισμός του Hartry Field", Μαθηματική Επιθεώρηση, τ. 67, 46-62


Παλαιότερες


2. Χριστοπούλου, Δ. (2000) "Ο Paul Benacerraf και η γνωσιολογική πρόκληση στο μαθηματικό ρεαλισμό", Δευκαλίων, 2000, 18/1, 45-70 (το άρθρο συνοψίζει την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (1999) με ομώνυμο τίτλο που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Α. Μπαλτά)1. Χριστοπούλου, Δ. (2000) "Το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Αριστοτέλη: Ερμηνείες των Hussey και Mignucci" Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Ευκλείδης Γ Επιθεώρηση Μαθηματικής Εκπαίδευσης, 53-54, 5-24


Άλλες δημοσιεύσεις:

Χριστοπούλου, Δ. (2009) "Περί μαθηματικού πλατωνισμού (αναφορά σε σχόλιο του Β. Davies)" Cogito, 84-87


Συν-δημοσιεύσεις


A) Με τον Σ. Ψύλλο


4. Psillos, S. & Christopoulou, D. (2009) "The A Priori: Between Conventions and Implicit Definitions" στο Nikola Kompa, Christian Nimtz, Christian Suhm (eds.), The a priori and its role in philosophy, Mentis, 205-220


3. Χριστοπούλου, Δ. & Ψύλλος, Σ. (2008) "Η έννοια του αριθμού και ο αριθμός της έννοιας: μια ανάλυση των Grundlagen του Frege", Νόησις, 3, 79-1142. Χριστοπούλου, Δ. και Ψύλλος, Σ. (2005) "Νεολογικισμός: Προβλήματα και προοπτικές", Νεύσις, 14, 152-173 1. Ψύλλος, Σ. και Χριστοπούλου, Δ. "Μαθηματικός Φιξιοναλισμός/Νομιναλισμός: προβλήματα και προοπτικές", σε συλλογικό τόμο στη μνήμη Δ Μούκανου
B) Με τον ομότιμο καθηγητή Δ. Αναπολιτάνο

(θέματα που αφορούν το συνεχές, την επαγωγή, την αριστοτελική σκέψη για το άπειρο και τη συνέχεια)


4. Anapolitanos, A. D. and Christopoulou, D. (2019) “Aristotelian Time” Metaphysica, 20 (1), 35-49
3. Christopoulou, D. Anapolitanos, D. Alexiadou, M. "Hume's Problem of Enumerative Induction Reconsidered. Building on Armstrong and Harman's Accounts", Philosophical Inquiry, 41 (1), Winter 2017, 86-97 (Aνακοινώθηκε τον Ιανουάριο 2015 στην Πάτρα στο συνέδριο προς τιμήν της Ι. Πατέλλη)


 1. Anapolitanos, A. D. and Christopoulou, D. (2021) "Aristotle on potential density" Axiomathes, 31, 1-14


 1. Anapolitanos, A. D. and Christopoulou, D. (2020) "Peirce and Leibniz on Continuity and the Continuum" Μetaphysica, 21 (1) 115-128


Bιβλία


ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ Χριστοπούλου, Δ. Τα διλήμματα του Paul Benacerraf. Μια προβληματική της φιλοσοφίας των μαθηματικών, Αθήνα, Οκτώ, 2017


Βιβλίο - Πρόλογος και Μετάφραση Χριστοπούλου, Δ., Αθήνα, Ευρασία, 2018 (μτφρ. του άρθρου του E. J. Lowe, Philosophical Logic)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ της M. Friend, Γνωρίζοντας τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Επίκεντρον, 2020 (μτφρ. Βερ. Πέτρου)Χριστοπούλου, Δ. Nεολογικισμός/Νεοφρεγκεανισμός: οι αριθμοί ως αντικείμενα, 2021, εκδόσεις Παρέμβαση (διδ. διατριβή 2006)


+

Ένα βιβλίο σε συνεργασία με τον Σ. Ψύλλο : έξι κεφάλαια από τα οποία τα τέσσερα είναι τα ήδη δημοσιευμένα κοινά άρθρα των Ψύλλου και Χριστοπούλου που αναφέρονται ανωτέρω συν δύο κεφάλαια που εκκρεμούν.


Βιβλιοκρισίες

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Δ. Χριστοπούλου για το βιβλίο του Δ. Αναπολιτάνου Φιλοσοφικές εξεικονίσεις, Αφηγήσεις και Σχήματα, Εκκρεμές, 2019, στο Books' JournalBIBΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Δ. Χριστοπούλου για το βιβλίο του Δ. Αναπολιτάνου Λαβύρινθοι, γνωσιολογικά ρήγματα, φιλοσοφικά σπαράγματα και παραμυθίες, Εκδοτική Αθηνών, 2016 στο Νεύσις, 25, 147-167
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Δ. Χριστοπούλου για το πόνημα του Γ. Ευαγγελόπουλου με τίτλο: "Μαθηματικά, θεωρητική ή πρακτική επιστήμη εν τέλει;" Ευρασία, στο Book's Journal Mάρτιος 2018

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Δ. Χριστοπούλου, για το βιβλίο Bonjour, L. (1998) In defense of Pure Reason: A rationalist account of a priori justification, Cambridge, Cambridge University Press στο Νεύσις 10 (2001), 206-213


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Δ. Χριστοπούλου για το βιβλίο Το Πεπερασμένο, το Άπειρο και ο Κόσμος (21 κεφάλαια φιλοσοφίας) Δ. Α. Αναπολιτάνου, στο Books' Journal Μαϊου 21ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Δ. Χριστοπούλου για το βιβλίο Anapolitanos, D. Philosophical Images, Narrations and Schemas, Athens Ekkremes 2019, στο περιοδικό Dia-noesis 2021, 10, 155-163BIBΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Δ. Χριστοπούλου για το βιβλίο Το Πεπερασμένο, το Άπειρο και ο Κόσμος Δ. Αναπολιτάνου, στο περιοδικό Φιλολογική 2021, 39, τ. 154-155, 80-84Συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια με κριτές:


1. 17th Novembertagung Conference, University of Edinburgh, Science Studies Unit, 3-4 November 2006

2. Workshop: A Priori knowledge and Implicit Definitions, Freie University, Berlin, Semptember 2006


3. 21th Symposium Logica, Institute of Philosophy, Czech Republic, 18-22 Ιουνίου 2007


4. BSPS (British Society for the Philosophy of Science Annual Conference), University of Bristol, 5-6 Iουλίου 2007


5. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, University of Bristol, 6-8 Ιουλίου 2007


6. 1st Conference of the European Philosophy of Science Association (EPSA), Madrid, 14-17 Nοεμβρίου 2007


7. ECAP6, European Congress of Analytic Philosophy, Krakow, 21-25 Αυγούστου 2008


8. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, University of East Anglia, Norwich, 10-12 July 2009


9. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association Sussex University, 7-9 July 2011


10. 3rd Conference of the European Philosophy of Science Association (EPSA), University of Athens, 5-7 Οκτωβρίου 2011


11 5th International Conference, Society for the History of Science, Athens, 2012


12. Conference “The Analysis of theoretical terms”, Mathematical Philosophy Center, Ludwig Maximilians Universität, München, April 2013 (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια)


13. Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association, Cardiff, 7-8 July 2016


14. ENFA 7 ​Seventh National Meeting In Analytic Philosophy, School Of Arts And Humanities, University of Lisbon, ​​September 2018


Επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στα ανωτέρω διεθνή Συνέδρια:


“Janus’ face of natural numbers”


“Abstraction Principles and Discovery”


“Ramseyfying implicit definitions”


“On the synthetic content of implicit definitions”


“On a double aspect of numbers as universals and objects”


“Implicitly defining mathematical terms”


"Aristotle on number as a property"


"What the values of 2nd order variables could be"


Επίσης, οι δύο συνεργασίες


“Βenacerraf’s challenge to ethical realism (με τον Σ. Βιρβιδάκη)


“The a priori: between conventions and implicit definitions” (με τον Σ. Ψύλλο)


Συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια με κριτές:


11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Πάτρα, Οκτώβριος 2008


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήµης, Πάρος, Μάιος 2009


5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και ∆ιδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήµης, Αθήνα, Οκτώβριος, 2010


2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Νοέμβριος, 2012


Ημερίδα για το οντολογικό status του αριθμού, Πάτρα, Μάιος, 2013


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Νοέμβριος, 2014


Συνέδριο για τα Αρχαία ελληνικά μαθηματικά, ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Μάιος 2015


4ο Πανελλήνιο Συνέδρο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Δεκέμβριος, 2016


9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών επιστημών, Αθήνα, Οκτώβριος, 2016


Διημερίδα για τα Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά, ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Μάιος 2017


5o Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Αθήνα, Δεκέμβριος, 2018


Επίσης,

Συνέδριο προς τιμήν της ομότιμης καθηγήτριας Ι. Πατέλλη (Πάτρα, Ιανουάριος 2015)

[Δ. Χριστοπούλου & Μ. Αλεξιάδου (Πανεπιστήμιο Πατρών) «Η πρόταση για τη λύση του 'προβλήματος της επαγωγής’ στις προσεγγίσεις των G. Harman και D. Armstrong»]


Επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στα ελληνικά συνέδρια:


"Υποκείµενο και µαθηµατική γνώση: µεταξύ επινόησης και ανακάλυψης"


"Η επανεννοιολογιοποίηση ως ανακατανοµή περιεχοµένου σε (νεοφρεγκεανές) αφαιρετικές αρχές 2ης τάξεως"


"Τα conditionals του Carnap ως έµµεσοι ορισµοί του νοήµατος των επιστηµονικών όρων: η διαµάχη µεταξύ των Horwich και Hale & Wright"


"∆ιλήµµατα σχετικά µε τη µαθηµατική αλήθεια"


"Οι έμμεσοι ορισμοί του Herman Weyl"


"Οι οντολογικές υποδηλώσεις της λογικής 2ης τάξεως"


"Οψεις μετασχηματισμού της αφαιρετικής διαδικασίας στα μαθηματικά"


"Το γνωσιολογικό status των αξιωμάτων"


"Η πρόταση για τη λύση του ‘προβλήματος της επαγωγής’ στις προσεγγίσεις των G. Harman και D. Armstrong"


"Το πλήθος των αδιαιρέτων"


"Οι αντιλήψεις του C. Peirce για το συνεχές"


Μαθήματα:


Στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών (2007-2015):


 • Λογική (Προτασιακός και Κατηγορηματικός Λογισμός)

 • Φιλοσοφική Λογική

 • Φιλοσοφία της Επιστήμης

 • Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων

 • Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική

 • Τροπικότητα & δυνατοί κόσμοι στη φιλοσοφία του D. Lewis

 • Θέματα Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας

 • Αναλυτική Φιλοσοφία


Στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ:


 • Φιλοσοφία Μαθηματικών

 • Επιστημολογία και Διδακτική Μαθηματικών

 • Φιλοσοφία Μαθηματικών 2013-2020 (μεταπτυχιακό)

 • Μαθηματική Λογική (μεταπτυχιακό) 2016


Σε άλλα Α.Ε.Ι.


Στο Μ.Ι.Θ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών (2008-2010): Φιλοσοφία Μαθηματικών (2016) Μαθηματική Ανάλυση Ι

Στο Μαθηματικό του Παν/μίου Αθηνών (2007-2009): Επιστημολογία Μαθηματικών

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου (2007, 2008): Ιστορία των Ιδεών

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (2016, 2017) Περιήγηση στη Μαθηματική Λογική

Στο Τμήμα ΦΠΨ του ΕΚΠΑ: Λογική

Στο Τμήμα Παιδαγωγικών του ΕΚΠΑ: Φιλοσοφία Μαθηματικών

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ: Λογική Ι


Μέλος της Mind Association


Παλαιότερο μέλος της EPSA (European Philosophy of Science Association) και της Society for the History of ScienceΕπιβλέπουσα Διπλωματικών Εργασιών που ολοκληρώθηκαν:


I. Σ. "H προσέγγιση του Kuhn στις περιπτώσεις της φυσικής, χημείας και ιατρικής" (ιστορία επιστήμης)


Ε. Α. "Η διαμάχη για τους νόμους της φύσης: χιουμιανές κανονικότητες ή σχέσεις μεταξύ καθόλου (Armstrong);" (μεταφυσική)


Μ. Α. "Το πρόβλημα της επαγωγής και οι προσπάθειες επίλυσής του" (λογική-γνωσιολογία) [προέκυψε συν-δημοσίευση]


Α. Β. "Η διαμάχη μεταξύ ρεαλισμού και εργαλειοκρατίας στη φιλοσοφία της επιστήμης. Η περίπτωση του van Fraassen" (φιλοσοφία της επιστήμης)


Ν. Π. "Το μαθηματικό αντικείμενο σύμφωνα με τη φρεγκεανή προσέγγιση και σύμφωνα με τον Quine: μια κριτική αντιπαράθεση" (φιλ.μαθηματικών)


Β. Σ. "Νατουραλιστικός συνολοθεωρητικός ρεαλισμός" (φιλοσοφία μαθηματικών)


Ε. Δ. "Η φιλοσοφία των μαθηματικών του G. C. Rota" (φιλοσοφία μαθηματικών)


Κ. Γ. "Frege vs ΗiIlbert σχετικά με τα αξιώματα της γεωμετρίας: η προσέγγιση του έμμεσου ορισμού στη σύγχρονη συζήτηση για τα μαθηματικά αξιώματα"


Ν. Ε. "Οι λογικές πλάνες στην άτυπη λογική/επιχειρηματολογία"


Ε. Γ. "Μορφές του σύγχρονου μαθηματικού ρεαλισμού"


Μ. Α. "Φιλοσοφικές προσεγγίσεις του απείρου: η αμηχανία της φιλοσοφίας"


Δ. Μ. "Νομιναλισμός" (η διαμάχη με τον ρεαλισμό)