Επικοινωνία

Δήμητρα Χριστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών τ. Λέκτορας Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών


Δέχομαι συνεργασίες για διπλωματικές στην περιοχή της Φιλοσοφίας των Μαθηματικών με μεταπτυχιακούς που έχουν λάβει βαθμό στο αντίστοιχο μάθημα μεγαλύτερο ή ίσο του 8.


Δεν με ενδιαφέρουν συνεργασίες στα STS και στην κοινωνιολογία της γνώσης.Ηλεκτρονική διεύθυνση


christopdem@math.uoa.gr

chrdemet@yahoo.gr